Zie ook

Ledengedeelte

Aanmelding als (belangstellend) lid van PAC Oost

U kunt zich aanmelden voor lidmaatschap van onze vereniging wanneer u (register)lid bent van de NPaV of de NVPP of daartoe in opleiding bent. GGZ-professionals met een BIG-registratie (en zij die daartoe in opleiding zijn) kunnen zich aanmelden als belangstellend lid.

Aanmelden kan via het het secretariaat (secr@pacoost.nl).

We rekenen geen contributie. Wel vragen we een bijdrage voor de activiteiten die we organiseren.