Zie ook

Ledengedeelte

Psychoanalytisch Centrum Oost

In Psychoanalytisch Centrum Oost werken psychoanalytici en psychoanalytisch psychotherapeuten met elkaar samen om de kwaliteit en beschikbaarheid van de psychoanalytische behandeling in Oost-Nederland te garanderen. PAC Oost belegt daartoe wetenschappelijke avonden voor de eigen leden, bevordert onderlinge intervisie en kent een indicatiestellingsoverleg voor psychoanalytische behandelingen.

Voor diegenen die willen verwijzen of zelf op zoek zijn naar een psychoanalyticus of een psychoanalytisch georiënteerde psychotherapeut biedt de website een lijst van aansloten leden/behandelaren.

Als psychoanalytische behandelaren willen we graag onze klinische kennis en kunde delen met andere GGZ-collega’s en met GGZ-opleidelingen. Dit doen we onder andere door het organiseren van cursussen, seminars en refereeravonden voor GGZ-professionals en door het aanbieden van supervisie en collegiaal consult. Ook organiseren we scholingen voor verwijzers.

Daarnaast vestigen we ook de aandacht op toepassingen van het psychoanalytisch gedachtengoed. Zo organiseren we bijvoorbeeld filmavonden en literaire avonden, waarbij er vanuit een psychoanalytische invalshoek een film of een boek wordt belicht.

Onze activiteiten worden hieronder aangekondigd en toegelicht.

Nieuws